Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

> BÝT

ÊTRE (etr)

přítomný čas

je suis žesui
ty tu est tüe
on/ona il/elle est il/el e
my nous sommes nusom
vy vous êtes vuzet
oni/ony ils/elles sont il/el sõ

 

minulý čas (imperfektum - časově nevymezeno)

j´etais žete
ty tu etais tüete
on/ona il/elle etait il/el ete
my nous etions nuzetjõ
vy vous etiez vuzetje
oni/ony ils/elles etaient il/el zete

                  (passé composé - časově vymezeno)

j´ai été že ete
ty tu as tüaz
on/ona il/elle a il/el a
my nous avons nuzavõ
vy vous avez vuzavez
oni/ony ils/elles ont il/el zõ

                                                                             *  sloveso AVOIR (mít) + příčestí minulé

budoucí čas (jednoduchý - futur)

je serai žesere
ty tu seras tüsera
on/ona il/elle sera il/el sera
my nous serons nuserõ
vy vous serez vusere
oni/ony ils/elles seront il/el serõ

                   (opisný - futur proche - blízká budoucnost)

je vais être ževez etr
ty tu vas tüvaz
on/ona il/elle va il/el va
my nous allons nuzalõ
vy vous allez vuzalez
oni/ony ils/elles vont il/el võ

                                                                                      *  sloveso ALLER (jít) + infinitiv

podmiňovací způsob - přítomný (conditionnel présent)

j´serais žesere
ty tu serais tüsere
on/ona il/elle serait il/el sere
my nous serions nuserjõ
vy vous seriez vuserje
oni/ony ils/elles seraient il/el sere

                              - minulý (conditionnel passé)

j´aurais été žorez ete
ty tu aurais tüorez
on/ona il/elle aurait il/el ore
my nous aurion nuzorjõ
vy vous auriez vuzorjez
oni/ony ils/elles auraient il/el zore

                                                     *  conditionnel présent slovesa AVOIR (mít) + příčestí minulé
 

TOPlist
aktualizováno: 29.07.2017 21:04:13