Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

> POLOŽIT‚DÁT‚OBLÉCI / SLÍBIT

METTRE (metr) / PROMETTRE (prometr)

přítomný čas

je mets žeme
ty tu mets tüme
on/ona il/elle met il/el me
my nous mettons numetõ
vy vous mettez vumete
oni/ony ils/elles mettent il/el met

 

minulý čas (imperfektum - časově nevymezeno)

je mettais žemete
ty tu mettais tümete
on/ona il/elle mettait il/el mete
my nous mettions numetjõ
vy vous mettiez vumetje
oni/ony ils/elles mettaient il/el mete

                  (passé composé - časově vymezeno)

j´ai mis že mi
ty tu as tüa
on/ona il/elle a il/el a
my nous avons nuzavõ
vy vous avez vuzave
oni/ony ils/elles ont il/el zõ

                                                                             *  sloveso AVOIR (mít) + příčestí minulé

budoucí čas (jednoduchý - futur)

je mettrai žemetre
ty tu mettras tümetra
on/ona il/elle mettra il/el metra
my nous mettrons numetrõ
vy vous mettrez vumetre
oni/ony ils/elles mettront il/el metrõ

                   (opisný - futur proche - blízká budoucnost)

je vais mettre ževe metr
ty tu vas tüva
on/ona il/elle va il/el va
my nous allons nuzalõ
vy vous allez vuzale
oni/ony ils/elles vont il/el võ

                                                                                      *  sloveso ALLER (jít) + infinitiv

podmiňovací způsob - přítomný (conditionnel présent)

je mettrais žemetre
ty tu mettrais tümetre
on/ona il/elle mettrait il/el metre
my nous mettrions numetrjõ
vy vous mettriez vumetrje
oni/ony ils/elles mettraient il/el metre

                              - minulý (conditionnel passé)

j´aurais mis žore mi
ty tu aurais tüore
on/ona il/elle aurait il/el ore
my nous aurion nuzorjõ
vy vous auriez vuzorje
oni/ony ils/elles auraient il/el zore

                                                     *  conditionnel présent slovesa AVOIR (mít) + příčestí minulé

TOPlist
aktualizováno: 29.07.2017 21:04:13