Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

> ŽÍT

VIVRE (vivr)

přítomný čas

je vis ževi
ty tu vis tüvi
on/ona il/elle vit il/el vi
my nous vivons nuvivõ
vy vous vivez vuvive
oni/ony ils/elles vivent il/el vi:v

 

minulý čas (imperfektum - časově nevymezeno)

je vivais ževive
ty tu vivais tüvive
on/ona il/elle vivait il/el vive
my nous vivions nuvivjõ
vy vous viviez vuvivje
oni/ony ils/elles vivaient il/el vive

                  (passé composé - časově vymezeno)

j´ai vécu že vekü
ty tu as tüa
on/ona il/elle a il/el a
my nous avons nuzavõ
vy vous avez vuzave
oni/ony ils/elles ont il/el zõ

                                                                             *  sloveso AVOIR (mít) + příčestí minulé

budoucí čas (jednoduchý - futur)

je vivrai ževivre
ty tu vivras tüvivra
on/ona il/elle vivra il/el vivra
my nous vivrons nuvivrõ
vy vous vivrez vuvivre
oni/ony ils/elles vivront il/el vivrõ

                   (opisný - futur proche - blízká budoucnost)

je vais vivre ževe vivr
ty tu vas tüva
on/ona il/elle va il/el va
my nous allons nuzalõ
vy vous allez vuzale
oni/ony ils/elles vont il/el võ

                                                                                      *  sloveso ALLER (jít) + infinitiv

podmiňovací způsob - přítomný (conditionnel présent)

je vivrais ževivre
ty tu vivrais tüvivre
on/ona il/elle vivrait il/el vivre
my nous vivrions nuvivrjõ
vy vous vivriez vuvivrje
oni/ony ils/elles vivraient il/el vivre

                              - minulý (conditionnel passé)

j´aurais vécu žore vekü
ty tu aurais tüore
on/ona il/elle aurait il/el ore
my nous aurion nuzorjõ
vy vous auriez vuzorje
oni/ony ils/elles auraient il/el zore

                                                     *  conditionnel présent slovesa AVOIR (mít) + příčestí minulé

TOPlist
aktualizováno: 29.07.2017 21:04:13