Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

> DOSTAT‚PŘIJMOUT

RECEVOIR (resevuar)

přítomný čas

je recois žeresua
ty tu recois türesua
on/ona il/elle recoit il/el resua
my nous recevons nuresevõ
vy vous recevez vureseve
oni/ony ils/elles recoivent il/el resua:v

 

minulý čas (imperfektum - časově nevymezeno)

je recevais žereseve
ty tu recevais türeseve
on/ona il/elle recevait il/el reseve
my nous recevions nuresevjõ
vy vous receviez vuresevje
oni/ony ils/elles recevaient il/el reseve

                  (passé composé - časově vymezeno)

j´ai recu že resü
ty tu as tüa
on/ona il/elle a il/el a
my nous avons nuzavõ
vy vous avez vuzave
oni/ony ils/elles ont il/el zõ

                                                                             *  sloveso AVOIR (mít) + příčestí minulé

budoucí čas (jednoduchý - futur)

je recevrai žeresevre
ty tu recevras türesevra
on/ona il/elle recevra il/el resevra
my nous recevrons nuresevrõ
vy vous recevrez vuresevre
oni/ony ils/elles recevront il/el resevrõ

                   (opisný - futur proche - blízká budoucnost)

je vais recevoir ževe resevuar
ty tu vas tüva
on/ona il/elle va il/el va
my nous allons nuzalõ
vy vous allez vuzale
oni/ony ils/elles vont il/el võ

                                                                                      *  sloveso ALLER (jít) + infinitiv

podmiňovací způsob - přítomný (conditionnel présent)

je recevrais žeresevre
ty tu recevrais türesevre
on/ona il/elle recevrait il/el resevre
my nous recevrions nuresevrjõ
vy vous recevriez vuresevrje
oni/ony ils/elles recevraient il/el resevre

                              - minulý (conditionnel passé)

j´aurais recu žore resü
ty tu aurais tüore
on/ona il/elle aurait il/el ore
my nous aurion nuzorjõ
vy vous auriez vuzorje
oni/ony ils/elles auraient il/el zore

                                                     *  conditionnel présent slovesa AVOIR (mít) + příčestí minulé

TOPlist
aktualizováno: 29.07.2017 21:04:13