Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

> VĚDĚT / UMĚT

SAVOIR (savuar)

přítomný čas

je sais žese
ty tu sais tüse
on/ona il/elle sait il/el se
my nous savons nusavõ
vy vous savez vusave
oni/ony ils/elles savent il/el sa:v

 

minulý čas (imperfektum - časově nevymezeno)

je savais žesave
ty tu savais tüsave
on/ona il/elle savait il/el save
my nous savions nusavjõ
vy vous saviez vusavje
oni/ony ils/elles savaient il/el save

                  (passé composé - časově vymezeno)

j´ai su že
ty tu as tüa
on/ona il/elle a il/el a
my nous avons nuzavõ
vy vous avez vuzave
oni/ony ils/elles ont il/el zõ

                                                                             *  sloveso AVOIR (mít) + příčestí minulé

budoucí čas (jednoduchý - futur)

je savrai žesavre
ty tu savras tüsavra
on/ona il/elle savra il/el savra
my nous savrons nusavrõ
vy vous savrez vusavre
oni/ony ils/elles savront il/el savrõ

                   (opisný - futur proche - blízká budoucnost)

je vais savoir ževe savuar
ty tu vas tüva
on/ona il/elle va il/el va
my nous allons nuzalõ
vy vous allez vuzale
oni/ony ils/elles vont il/el võ

                                                                                      *  sloveso ALLER (jít) + infinitiv

podmiňovací způsob - přítomný (conditionnel présent)

je savrais žesavre
ty tu savrais tüsavre
on/ona il/elle savrait il/el savre
my nous savrions nusavrjõ
vy vous savriez vusavrje
oni/ony ils/elles savraient il/el savre

                              - minulý (conditionnel passé)

j´aurais su žore
ty tu aurais tüore
on/ona il/elle aurait il/el ore
my nous aurion nuzorjõ
vy vous auriez vuzorje
oni/ony ils/elles auraient il/el zore

                                                     *  conditionnel présent slovesa AVOIR (mít) + příčestí minulé

TOPlist
aktualizováno: 29.07.2017 21:04:13