Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

> VIDĚT

VOIR (vuar)

přítomný čas

je vois ževua
ty tu vois tüvua
on/ona il/elle voit il/el vua
my nous voyons nuvuajõ
vy vous voyez vuvuaje
oni/ony ils/elles voient il/el vua

 

minulý čas (imperfektum - časově nevymezeno)

je voyais ževuaje
ty tu voyais tüvuaje
on/ona il/elle voyait il/el vuaje
my nous voyions nuvuajjõ
vy vous voyiez vuvuajje
oni/ony ils/elles voyaient il/el vuaje

                  (passé composé - časově vymezeno)

j´ai vu že
ty tu as tüa
on/ona il/elle a il/el a
my nous avons nuzavõ
vy vous avez vuzave
oni/ony ils/elles ont il/el zõ

                                                                             *  sloveso AVOIR (mít) + příčestí minulé

budoucí čas (jednoduchý - futur)

je verrai ževere
ty tu verras tüvera
on/ona il/elle verra il/el vera
my nous verrons nuverõ
vy vous verrez vuvere
oni/ony ils/elles verront il/el verõ

                   (opisný - futur proche - blízká budoucnost)

je vais voir ževe vuar
ty tu vas tüva
on/ona il/elle va il/el va
my nous allons nuzalõ
vy vous allez vuzale
oni/ony ils/elles vont il/el võ

                                                                                      *  sloveso ALLER (jít) + infinitiv

podmiňovací způsob - přítomný (conditionnel présent)

je verrais ževere
ty tu verrais tüvere
on/ona il/elle verrait il/el vere
my nous verrions nuverjõ
vy vous verriez vuverje
oni/ony ils/elles verraient il/el vere

                              - minulý (conditionnel passé)

j´aurais vu žore
ty tu aurais tüore
on/ona il/elle aurait il/el ore
my nous aurion nuzorjõ
vy vous auriez vuzorje
oni/ony ils/elles auraient il/el zore

                                                     *  conditionnel présent slovesa AVOIR (mít) + příčestí minulé

TOPlist
aktualizováno: 29.07.2017 21:04:13