Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

> STÁT(ZA NĚCO)‚MÍT CENU

VALOIR (valuar)

přítomný čas

je vaux ževo
ty tu vaux tüvo
on/ona il/elle vaut il/el vo
my nous valons nuvalõ
vy vous valez vuvale
oni/ony ils/elles valent il/el val

 

minulý čas (imperfektum - časově nevymezeno)

je valais ževale
ty tu valais tüvale
on/ona il/elle valait il/el vale
my nous valions nuvaljõ
vy vous valiez vuvalje
oni/ony ils/elles valaient il/el vale

                  (passé composé - časově vymezeno)

j´ai valu že valü
ty tu as tüa
on/ona il/elle a il/el a
my nous avons nuzavõ
vy vous avez vuzave
oni/ony ils/elles ont il/el zõ

                                                                             *  sloveso AVOIR (mít) + příčestí minulé

budoucí čas (jednoduchý - futur)

je vaudrai ževodre
ty tu vaudras tüvodra
on/ona il/elle vaudra il/el vodra
my nous vaudrons nuvodrõ
vy vous vaudrez vuvodre
oni/ony ils/elles vaudront il/el vodrõ

                   (opisný - futur proche - blízká budoucnost)

je vais valoir ževe valuar
ty tu vas tüva
on/ona il/elle va il/el va
my nous allons nuzalõ
vy vous allez vuzale
oni/ony ils/elles vont il/el võ

                                                                                      *  sloveso ALLER (jít) + infinitiv

podmiňovací způsob - přítomný (conditionnel présent)

je vaudrais ževodre
ty tu vaudrais tüvodre
on/ona il/elle vaudrait il/el vodre
my nous vaudrions nuvodrjõ
vy vous vaudriez vuvodrje
oni/ony ils/elles vaudraient il/el vodre

                              - minulý (conditionnel passé)

j´aurais valu žore valü
ty tu aurais tüore
on/ona il/elle aurait il/el ore
my nous aurion nuzorjõ
vy vous auriez vuzorje
oni/ony ils/elles auraient il/el zore

                                                     *  conditionnel présent slovesa AVOIR (mít) + příčestí minulé

TOPlist
aktualizováno: 29.07.2017 21:04:13