Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

> PÍT

BOIRE (buar)

přítomný čas

je bois žebua
ty tu bois tübua
on/ona il/elle boit il/el bua
my nous buvons nubüvõ
vy vous buvez vubüve
oni/ony ils/elles boivent il/el bua:v

 

minulý čas (imperfektum - časově nevymezeno)

je buvais žebüve
ty tu buvais tübüve
on/ona il/elle buvait il/el büve
my nous buvions nubüvjõ
vy vous buviez vubüvje
oni/ony ils/elles buvaient il/el büve

                  (passé composé - časově vymezeno)

j´ai bu že
ty tu as tüa
on/ona il/elle a il/el a
my nous avons nuzavõ
vy vous avez vuzave
oni/ony ils/elles ont il/el zõ

                                                                             *  sloveso AVOIR (mít) + příčestí minulé

budoucí čas (jednoduchý - futur)

je boirai žebuare
ty tu boiras tübuara
on/ona il/elle boira il/el buara
my nous boirons nubuarõ
vy vous boirez vubuare
oni/ony ils/elles boiront il/el buarõ

                   (opisný - futur proche - blízká budoucnost)

je vais boire ževe buar
ty tu vas tüva
on/ona il/elle va il/el va
my nous allons nuzalõ
vy vous allez vuzale
oni/ony ils/elles vont il/el võ

                                                                                      *  sloveso ALLER (jít) + infinitiv

podmiňovací způsob - přítomný (conditionnel présent)

je boirais žebuare
ty tu boirais tübuare
on/ona il/elle boirait il/el buare
my nous boirions nubuarjõ
vy vous boiriez vubuarje
oni/ony ils/elles boiraient il/el buare

                              - minulý (conditionnel passé)

j´aurais bu žore
ty tu aurais tüore
on/ona il/elle aurait il/el ore
my nous aurion nuzorjõ
vy vous auriez vuzorje
oni/ony ils/elles auraient il/el zore

                                                     *  conditionnel présent slovesa AVOIR (mít) + příčestí minulé

TOPlist
aktualizováno: 29.07.2017 21:04:13