Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

> ZNÁT

CONNÂITRE (konetr)

přítomný čas

je connais žekone
ty tu connais tükone
on/ona il/elle connait il/el kone
my nous connaissons nukonesõ
vy vous connaissez vukonese
oni/ony ils/elles connaissent il/el kones

 

minulý čas (imperfektum - časově nevymezeno)

je connaissais žekonese
ty tu connaissais tükonese
on/ona il/elle connaissait il/el konese
my nous connaissions nukonesjõ
vy vous connaissiez vukonesje
oni/ony ils/elles connaissaient il/el konese

                  (passé composé - časově vymezeno)

j´ai connu že konü
ty tu as tüaz
on/ona il/elle a il/el a
my nous avons nuzavõ
vy vous avez vuzavez
oni/ony ils/elles ont il/el zõ

                                                                             *  sloveso AVOIR (mít) + příčestí minulé

budoucí čas (jednoduchý - futur)

je connâitrai žekonetre
ty tu connâitras tükonetra
on/ona il/elle connâitra il/el konetra
my nous connâitrons nukonetrõ
vy vous connâitrez vukonetre
oni/ony ils/elles connâitront il/el konetrõ

                   (opisný - futur proche - blízká budoucnost)

je vais connâitre ževez konetr
ty tu vas tüvaz
on/ona il/elle va il/el va
my nous allons nuzalõ
vy vous allez vuzalez
oni/ony ils/elles vont il/el võ

                                                                                      *  sloveso ALLER (jít) + infinitiv

podmiňovací způsob - přítomný (conditionnel présent)

je connâitrais že konetre
ty tu connâitrais tükonetre
on/ona il/elle connâitrait il/el konetre
my nous connâitrions nukonetrjõ
vy vous connâitriez vukonetrje
oni/ony ils/elles connâitraient il/el konetre

                              - minulý (conditionnel passé)

j´aurais connu žorez konü
ty tu aurais tüorez
on/ona il/elle aurait il/el ore
my nous aurion nuzorjõ
vy vous auriez vuzorjez
oni/ony ils/elles auraient il/el zore

                                                     *  conditionnel présent slovesa AVOIR (mít) + příčestí minulé

TOPlist
aktualizováno: 29.07.2017 21:04:13