Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

> JÍT

ALLER (aler)

přítomný čas

je vais ževe
ty tu vas tüva
on/ona il/elle va il/el va
my nous allons nuzallõ
vy vous allez vuzale
oni/ony ils/elles vont il/el võ

 

minulý čas (imperfektum - časově nevymezeno)

j´allais žale
ty tu allais tüale
on/ona il/elle allait il/el ale
my nous allions nuzaljõ
vy vous alliez vuzalje
oni/ony ils/elles allaient il/el zale

                  (passé composé - časově vymezeno)

je suis allé žesuiz ale
ty tu es tüez
on/ona il/elle est il/el et
my nous sommes nusom
vy vous êtes vuzet
oni/ony ils/elles sont il/el sõ

                                                                             *  sloveso ÊTRE (být) + příčestí minulé

budoucí čas (jednoduchý - futur)

j´irai žire
ty tu iras türa
on/ona il/elle ira il/el ira
my nous irons nuzirõ
vy vous irez vuzire
oni/ony ils/elles iront il/el zirõ

                   (opisný - futur proche - blízká budoucnost)

je vais aller ževez ale
ty tu vas tüvaz
on/ona il/elle va il/el va
my nous allons nuzalõ
vy vous allez vuzalez
oni/ony ils/elles vont il/el võ

                                                                                      *  sloveso ALLER (jít) + infinitiv

podmiňovací způsob - přítomný (conditionnel présent)

j´irais žire
ty tu irais türe
on/ona il/elle irait il/el ire
my nous irions nuzirjõ
vy vous iriez vuzirje
oni/ony ils/elles iraient il/el zire

                              - minulý (conditionnel passé)

j´serais allé žeserez ale
ty tu serais tüserez
on/ona il/elle serait il/el seret
my nous serion nuserjõ
vy vous seriez vuserjez
oni/ony ils/elles seraient il/el sere

                                                        *  conditionnel présent slovesa ÊTRE (být) + příčestí minulé

TOPlist
aktualizováno: 29.07.2017 21:04:13